Alimenty

Alimenty Warszawa Adwokat

Obowiązek alimentacyjny można scharakteryzować jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Osoby którym przysługiwać może prawo dochodzenia zasądzenia przez sąd alimentów to przede wszystkim małoletni reprezentowani przez rodzica lub opiekuna, małżonkowie w razie nie dostarczania przez drugiego małżonka środków do utrzymania, byli małżonkowie po rozwodzie w sytuacji wystąpienia niedostatku po jednej stronie bądź pogorszenia się sytuacji majątkowej wskutek rozwodu (należy pamiętać że w tym wypadku możliwość otrzymania alimentów związana jest z kwestią winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego), dorosłe uczące się dzieci, które nie są w stanie utrzymać się same czy też rodzice od dzieci. Poza powyżej wymienionymi obowiązek alimentacyjny może dotyczyć także innych osób bliskich, które nie są związane więzami krwi np. osób przysposobionych.

Celem dochodzenia zasądzenia alimentów jest zaspokojenie tzw. uzasadnionych potrzeb osoby tego uprawnionej. Za takie potrzeby uznać należy przede wszystkim koszty utrzymania, wychowania uzależnione od wieku potrzebującego oraz nierzadko jego stanu zdrowia. Natomiast wysokość alimentów uzależniona jest także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego a to określają zarobki i dochody, jakie mógłby otrzymywać przy całkowitym wykorzystaniu swych zdolności zarobkowych a nie rzeczywiste zarobki i dochody.

Najczęściej dochodzi się alimentów w postępowaniach o rozwód przed sądami okręgowymi oraz w postępowaniach stricte o alimenty przed sądami rodzinnymi.

W celu zasięgnięcia dokładniejszych informacji z zakresu dochodzenia alimentów zapraszam Państwa do kancelarii w Warszawie, która mieści się na Woli przy ul. Bellottiego 5 lok. 37. Adwokat Andrzej Jastrzębski

Adwokat Andrzej Jastrzębski

01-022 Warszawa

ul. Bellottiego 5 lok. 37

27-200 Starachowice

ul. Majówka 20
Created by: cdx.pl